15. 04. 2024.

Propil galat

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

1. IDENTIFIKACIJA SIROVINE / PRIPRAVKA I PODACI O DOBAVLJAČU 

Trgovačko ime:  PROPIL GALAT

Kod:  ZG-4.2.3-3

CAS No:  121-79-9

RTECS:  I.W8400000

TSCA:  TSCA 8(b) popis: Propyl gallate

CI:  nije na raspolaganju

Sinonim:  3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester

Kemijska formula: C10H12O5

Rok upotrebe:  3 godine

Podaci o dobavljaču:

Lamba d.o.o.

Mandrovićeva 20

10 000 Zagreb

tel. 01/366 52 53

fax. 01/236 00 70

2. SASTAV I INFORMACIJE O SASTOJCIMA

Sastav:

Ime

CAS No

% po težini

Propil galat

121-79-9

100

Toksikološki podaci o sastojcima:  nema

3. ŠTETNOST SIROVINE

Potencijalni akutni zdravstveni efekti:

Opasno u slučaju gutanja. Blago opasno u slučaju kontakta s kožom (iritant), s očima (iritant), udisanjem.

Potencijalni kronični zdravstveni efekti:

Opasno u slučaju gutanja.

Blago opasno u slučaju kontakta kože (iritant), očiju (iritant), udisanja.

Kancerogeni efekti:  nema

Mutageni efekti:  nema

Teratogeni efekti:  nema

Razvoj toksičnosti:  nema

4. MJERE PRVE POMOĆI

Kontakt s očima:  odmah isperite oči s vodom najmanje 15 minuta, držeći kapke otvorene, može se upotrijebiti hladna voda.

Kontakt s kožom:  Nakon kontakta s kožom odmah isperite s puno vode. Nježno i temeljito operite kontaminiranu kožu tekućom vodom i ne abrazivnim sapunom. Posebno pažljivo očistite pore, pukotine, rubove i slabine. Prekrijte nadraženu kožu s ublažavajućim sredstvom. Ako se iritacija nastavlja, potražite medicinsku pomoć. Operite zagađenu robu prije ponovne upotrebe.

Opasni kontakti kožom:  nema

Udisanje:  Dozvolite žrtvi da se odmori na dobro prozračenom mjestu. Odmah tražite medicinsku pomoć.

Opasni udisaji:  nema

Gutanje:  Ne potičite povraćanje. Nježno odstranite dijelove odjeće kao: okovratnik, kravata, pojas.

Ukoliko žrtva ne diše, izvršite usta na usta prvu pomoć.

Potražite odmah medicinsku pomoć.

Opasno gutanje:  nema

5. INFORMACIJE O VATRI I EKSPLOZIJI

Zapaljivost proizvoda:  može biti zapaljiv na visokoj temperaturi.

Samozapaljujuća temperatura:  438oC (820,4 F)

Plamište:  u zatvorenoj posudi:  187oC (368,6 F)

Granice zapaljivosti:  nema

Proizvodi zapaljenja:  to su proizvodi karbon oksida (CO, CO2)

Opasnosti vatre u prisutnosti različitih supstanci:  nema

Opasnosti od eksplozije u prisutnosti različitih supstanci – rizik od eksplozije proizvoda u prisutnosti mehaničkog upliva:  nema

Rizik od eksplozije proizvoda u prisutnosti statičkog pražnjenja:  nema

Protupožarna sredstva i upute za gašenje vatre:

Mala vatra:  upotrijebite suhi kemijski prašak

Velika vatra:  upotrijebite vodeni sprej, maglu ili pjenu. Ne upotrebljavajte vodu.

Specijalne upute za opasnosti od vatre:  nema

Specijalne upute za opasnosti od eksplozije:  nema

6. MJERE ZA SLUČAJ NEHOTIČNOG OSLOBAĐANJA – MALO RASUTOGA

Upotrijebite adekvatni alat za prosipani tvrdi materijal stavite u prigodan otpadni kontejner za smeće.

Završite čišćenje zalijevanjem vode na kontaminiranu površinu i odstranite prema lokalnim i regionalnim zakonima.

PUNO RASUTOGA:

Upotrijebite lopatu za prosipani tvrdi materijal, stavite u prigodan otpadni kontejner za smeće.

Završite čišćenje zalijevanjem vode na kontaminiranu površinu i dozvolite da ode preko sanitarnog sistema.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Predostrožnost:

Maknite od izvora topline. Maknite od izvora zapaljenja. Prazni kontejneri predstavljaju opasnost za vatru, isparavaju ostatke ukoliko su ispod vatre. Zakopajte svu opremu koja ima na sebi materijala. Ne udišite prašinu.

Skladištenje:

Držite kontejnere na suhom i hladnom. Zakopajte svu opremu koja na sebi ima materijala. Držite kontejner čvrsto zatvoren. Držite na hladnom, dobro prozračenom mjestu. Zapaljivi materijali trebaju biti uskladišteni dalje od ekstremne vrućine i dalje od jako oksidirajućih agensa.

8. KONTROLA IZLAGANJA / OSOBNA ZAŠTITA

Ulazna kontrola:

Upotrijebite proizvodne priloge, lokalnu ispušnu ventilaciju ili druge tehničke kontrole da zadržite zračne vrijednosti ispod predloženih izlaganih granica. Ukoliko korisničke radnje uzrokuju prašinu, vatru ili izmaglicu, upotrijebite ventilaciju da održite izlaganje zračnim kontaminacijama ispod predložene granice.

Osobna zaštita:  zaštitne naočale, laboratorijsko odijelo, respirator, rukavice. Budite sigurni da ste upotrijebili potvrđeni/dozvoljeni respirator ili ekvivalent.

Osobna zaštita u slučaju velikog prosipanja:  zaštitne naočale, cijelo odijelo, respirator, čizme, rukavice. Samostalni aparat za disanje treba upotrijebiti radi izbjegavanja udisanja proizvoda. Sugestija zaštitne odjeće možda neće biti dostatna. Savjetujte se sa specijalistom PRIJE upotrebe ovog proizvoda.

Granice izlaganja:  nema

9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Fizički status i izgled:  kruto

Miris:  nema

Okus:  nema

Molekularna težina:  212,2 g/mol

Boja:  nema podataka

pH (1% soln/voda):  nema podataka

Vrelište:  nema podataka

Talište:  148oC (298,4 F)

Kritična temperatura:  nije dostupno

Specifična težina:  1,21 (voda – 1)

Tlak pare:  nije primjenjivo

Gustoća pare: 7,3 (zrak – 1)

Isparivost:  nema podataka

Miris na početku:  nije dostupno

Voda/ulje dist. koeficijent:  proizvod je više topiv u ulju:  log (ulje/voda) = 0,3

Ionizacija (u vodi):  nije dostupno

Osobine disperzije:  nije dostupno

Topivost:  vrlo malo topiv u hladnoj vodi

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Stabilnost:  proizvod je stabilan

Temperature na kojima je nestabilan:  nije dostupno

Uvjeti nestabilnosti:  nije dostupno

Inkompatibilnost s različitim supstancama:  nije dostupno

Korozivnost:  nije korozivno u prisutnosti stakla

Specijalne oznake za reaktivnost:  nije dostupno

Specijalne oznake za korozivnost:  nije dostupno

Polimerizacija:  ne

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

Način unosa:  gutanje

Toksičnost na životinjama

LD50:  nije dostupno

LC50:  nije dostupno

Kronični efekti na ljudima:  nije dostupno

Ostali toksični efekti na ljudima:

Opasno u slučaju da se proguta, malo opasno u slučaju kontakta kože (iritacija) ili udisanja.

Specijalne oznake za toksičnost na životinjama:  nije dostupno

Specijalne oznake za kronične efekte na ljudima:  nije dostupno

Specijalne oznake za druge toksične efekte na ljudima:  nije dostupno

12. EKOLOŠKI PODACI

Ekotoksičnost:  nije dostupno

BOD5 i COD:  nije dostupno

Proizvodi bio razgradnje:

Potencijalna opasna kratkoročna degradacija proizvoda nije vjerojatna. Ipak, može se dogoditi dugoročna degradacija proizvoda.

Toksičnost proizvoda u biodegradaciji:  proizvodi u degradaciji su više toksični

Specijalne oznake za proizvode u biodegradaciji:  nije dostupno.

13. UPUTE ZA ODLAGANJE

Odlaganje smeća

14. TRANSPORTNI PODACI

DOT klasifikacija: ne pripada DOT kontroliranim materijalima (SAD).

Identifikacija:  nije primjenjivo

Specijalne odredbe za transport:  nije primjenjivo

15. PROPISI

Federativne i državne regulative:  TSCA 8 (b) sadržaj:  propil galat

Ostale regulative:  nije primjenjivo

Ostale klasifikacije:

WHMIS (Kanada):  nije pod kontrolom WHMIS (Kanada)

DSCL (EU):  Ovaj proizvod nije klasificiran prema EU regulativama.

HMIS (SAD):

Opasnost za zdravlje:  1

Opasnost za požar:  1

Reaktivnost:  0

Osobna zaštita:  H

Udruga nacionalne zaštite za požar: 

(SAD):

Zdravlje:  1

Zapaljivost:  1

Reaktivnost:  0

Specifična opasnost:

Zaštitna oprema: rukavice, laboratorijski ogrtač,  zaštitne naočale, respirator za prašinu

Budite sigurni da ste upotrijebili odobren/certificiran respirator ili ekvivalentni.

16. DRUGE INFORMACIJE

Reference:  nisu dostupne

Ostali specijalni obziri:  nije dostupno

Svi gore navedeni podaci oslanjaju se na dosegnuti stupanj naših spoznaja i ne predstavljaju jamstvo za svojstva proizvoda. Korisnik našeg proizvoda treba poštivati postojeće zakone i odredbe na vlastitu odgovornost.

 

 

Aspartam je umjetni zaslađivač u formi granula ili praha.

Slađi je od šećera 200 puta i koristi se kao njegova zamjena u proizvodnji hrane i pića.

Mononatrijev glutaminat, također poznat kao natrijev glutamat i MSG, je natrijeva sol prirodne ne-esencijalne amino kiseline glutaminske kiseline.

U svom čistom obliku, pojavljuje se kao bijeli kristalni prah.

Askorbinska kiselina, poznatija kao vitamin C, prah je ili kristal bijele do svijetlo-žute boje s antioksidativnim svojstvima.

Ime je izvedeno iz a (“ne”) i scorbutus („skorbut“), bolesti uzrokovane nedostatakom vitamina C.

Glukoza je jednostavni šećer, monoasaharid, te je jedan od najvažnijih ugljikohidrata.

Koristi se kao izvor energije kod životinja i biljaka. Jedan je od glavnih produkata fotosinteze i služi kao početna supstanca za respiraciju, tj. disanje.

Na sobnoj temperaturi, limunska kiselina je bijeli kristalni prah, lako topiv u vodi.

Industrijski se može dobiti iz limuna, ali se najčešće dobiva iz šećera fermentacijom pomoću plijesni.

Mrkva je korjenasto povrće, obično narančaste, ljubičaste, crvene, bijele ili žute boje čiji je jestivi dio glavni korijen.

U Starom vijeku mrkva je bila korištena kao ljekovita biljka zbog toga što sadrži znatne količine vitamina..

Rajčica koncentrat je gusta pasta od zrele rajčice iz koje su uklonjene sjemenke i kora.

Proizvodi se na 2 načina – «hot» i «cold break».  Dok «hot break» grije rajčicu na oko 100 °C, «cold break» se odvija na oko 66 °C..

Rajčica prah dobiva se sušenjem koncentrata rajčice na više načina od kojih dominiraju 2 komercijalna – AD («air dried») i SD («spray dried»).

Primjenom direktnog sušenja (AD) proizvod se suši grijanim zrakom na brži način, a rezultat je svjetliji prah.