26. 02. 2024.

Natrijev glutaminat

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

1. IDENTIFIKACIJA SIROVINE / PRIPRAVKA I PODACI O DOBAVLJAČU

Ime: Mononatrijev glutamat 99 % min mesh 30 – 60

Podaci o dobavljaču:

Lamba d.o.o.

Mandrovićeva 20

10 000 Zagreb

tel.: 01/366 52 53

fax.: 01/236 00 70

2. SASTAV S PODACIMA O SASTOJCIMA

Sastojci

CAS broj % po težini
Mononatrijev glutamat

142 47 2

100

Štetnost sirovine

Izgled: bijeli kristali ili kristalni prah

Potencijalni zdravstveni efekti

Oči: Prašina može uzrokovati iritaciju očiju. Simptomi uključuju: pečenje, suzenje, crvenilo i oticanje očiju

Koža: Može uzrokovati iritaciju kože. Simptomi mogu uključivati crvenilo, pečenje i oticanje kože. Ne može proći u tijelo kroz kožu.

Gutanje: ovaj materijal nije štetan

Udisanje: ovaj materijal je prah ili može proizvesti prah

Eksplozivna ograničenja: Nije primjenjivo

Samozapaljiva temperatura: Nema informacije

Opasni proizvodi sagorijevanja: Nema informacije

Požar i opasnost od eksplozije: Nema informacije

Sredstvo za gašenje: uobičajena pjena, vodena magla, karbon dioksid, suha tvar

3. PROTUPOŽARNE MJERE

Općenite informacije: nosite nezavisni aparat za disanje sa cijelom maskom namještenom na pozitivni pritisak s odgovarajućom isključujućom opremom i kemijski otpornom osobnom zaštitnom opremom. Pogledajte u ovom sigurnosnom listu odjeljak za osobnu zaštitu.

NFPA rang: Nije određen.

4. MJERE ZA SLUČAJ NEHOTIČNOG OSLOBAĐANJA

Malo prosipanje: Pometite materijal za odlaganje ili pročišćavanje.

Veliko prosipanje: Lopatama prenesite materijal u kontejner. Temeljito očistite prostor od bilo kojeg ostatka prosipanja. Osobe koje ne nose zaštitnu opremu trebaju biti udaljene od mjesta prosipanja dok nije očišćeno do kraja.

5. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje kontejnerom ovog materijala može biti opasno kad je prazan stoga što prazni kontejneri zadržavaju ostatke proizvoda (pare, tekućinu, i/ili kruto), ali zaštita od opasnosti iz sigurnosnog lista mora biti uvažena.

6. KONTROLA IZLAGANJA / OSOBNA ZAŠTITA

Zaštita očiju: Naočale koje štite od kemijskog prskanja u skladu sa OSHA regulativom. Znakovi i simptomi izlaganja ovom materijalu putem udisanja, gutanja i/ili prolaza ovih materijala kroz kožu mogu uključivati: nadraživanje (nos, vrat, dišni putovi). Organi na koje ciljati ukoliko progutamo, osoba osjetljiva na mononatrijev glutamat može osjećati pečenje, tjeskobu i obamrlost u licu i vratu kao i prsnu bol, vrtoglavicu, mučninu i povraćanje.

Informacije o napretku simptoma: Nema informacije

Informacije o raku: Nema informacije

Ostali zdravstveni efekti: Nema informacije

Primarni putovi ulaska: inhalacija, kontakt kožom, kontakt očima

7. MJERE PRVE POMOĆI

Oči: Ako se simptomi nastavljaju, odmah udaljiti osobu od izlaganja na svježi zrak. Nježno ispirite oči vodom najmanje 15 minuta dok držite kapke otvorene, odmah potražite liječničku pomoć.

Koža: Odstranite kontaminiranu odjeću. Operite izloženi dio sapunom i vodom. Ukoliko simptomi ustraju, tražite liječničku pomoć. Operite odjeću prije ponovne upotrebe.

Gutanje: Prva pomoć u pravilu nije potrebna. Ukoliko se simptomi nastave potražite liječničku pomoć.

Udisanje: Ukoliko se simptomi nastave, maknite osobu od izlaganja na svjež zrak. Ukoliko simptomi ustraju potražite liječničku pomoć. Ukoliko je otežano disanje dajte kisik. Držite osobu na toplom i tihom, odmah potražite liječničku pomoć.

Naglasite liječniku: Prethodni problemi sa sljedećim organom (ili sistemom organa) mogu biti pogoršani ukoliko je osoba izložena ovom materijalu: pluća (npr. – astma).

8. MJERE GAŠENJA POŽARA

Plamište: Ne primjenjuje se

9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Fizičko stanje: Bijeli kristali ili kristalni prah

Miris: Nema mirisa

pH: 6,7 – 7,2

Tlak pare: Nije poznato

Gustoća pare: Nije poznato

Viskozitet: Nije poznato

Vrelište: Nije poznato

Molekularna formula: C5H8NNaO4 x H2O

Molekularna težina: 164

 

 

Aspartam je umjetni zaslađivač u formi granula ili praha.

Slađi je od šećera 200 puta i koristi se kao njegova zamjena u proizvodnji hrane i pića.

Mononatrijev glutaminat, također poznat kao natrijev glutamat i MSG, je natrijeva sol prirodne ne-esencijalne amino kiseline glutaminske kiseline.

U svom čistom obliku, pojavljuje se kao bijeli kristalni prah.

Askorbinska kiselina, poznatija kao vitamin C, prah je ili kristal bijele do svijetlo-žute boje s antioksidativnim svojstvima.

Ime je izvedeno iz a (“ne”) i scorbutus („skorbut“), bolesti uzrokovane nedostatakom vitamina C.

Glukoza je jednostavni šećer, monoasaharid, te je jedan od najvažnijih ugljikohidrata.

Koristi se kao izvor energije kod životinja i biljaka. Jedan je od glavnih produkata fotosinteze i služi kao početna supstanca za respiraciju, tj. disanje.

Na sobnoj temperaturi, limunska kiselina je bijeli kristalni prah, lako topiv u vodi.

Industrijski se može dobiti iz limuna, ali se najčešće dobiva iz šećera fermentacijom pomoću plijesni.

Mrkva je korjenasto povrće, obično narančaste, ljubičaste, crvene, bijele ili žute boje čiji je jestivi dio glavni korijen.

U Starom vijeku mrkva je bila korištena kao ljekovita biljka zbog toga što sadrži znatne količine vitamina..

Rajčica koncentrat je gusta pasta od zrele rajčice iz koje su uklonjene sjemenke i kora.

Proizvodi se na 2 načina – «hot» i «cold break».  Dok «hot break» grije rajčicu na oko 100 °C, «cold break» se odvija na oko 66 °C..

Rajčica prah dobiva se sušenjem koncentrata rajčice na više načina od kojih dominiraju 2 komercijalna – AD («air dried») i SD («spray dried»).

Primjenom direktnog sušenja (AD) proizvod se suši grijanim zrakom na brži način, a rezultat je svjetliji prah.