15. 04. 2024.

Dekstroza

1. IDENTIFIKACIJA SIROVINE / PODACI O DOBAVLJAČU

Naziv proizvoda:                 Dekstroza monohidrat

EINECS                                2000751

CAS                                     14431-43-7

2. OPASNOST ZA ZDRAVLJE

Dodir s kožom: nije uobičajeno štetan za kožu, iako bi produljeno izlaganje trebalo izbjegavati, i dobra osobna higijena je nužna.

Dodir s očima. Prašina u očima može izazvati fizikalnu iritaciju.

Udisanje: Uzrokuje smetnje pri disanju

Gutanje: proizvod je prehrambeni i nema opasnosti gutanjem.

3. INFORMACIJE O PROIZVODU

Dekstroza je šećer kristaliziran iz hidrolizirane otopine kukuruznog škroba. Proizvodi se kao anhidrid (

4. PRVA POMOĆ

U kontaktu s kožom ne primjenjuje se.

U kontaktu s očima: isprati i ukoliko se smetnje nastave potražiti liječničku pomoć.

Udisanje: maknuti osobu od izvora prašine.

Gutanje: ne primjenjuje se

5. PROTUPOŽARNE MJERE

Za gašenje: voda

Posebne mjere opreza: u određenim uvjetima mješavina dekstroze i zraka može biti eksplozivna. Izbjegavati izvore vatre.

6. MJERE ZA SLUČAJ NEHOTIČNOG OSLOBAĐANJA

Osobne mjere opreza: Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću da se zaštite oči, koža i respiratorni sustav.

Postupak čišćenja/sakupljanja:    posisati sa usisavačem za prašinu ili odstraniti sa

metlom, nakon toga isprati, može i sa vodom. Sakupljeni otpad pohraniti za odvoz i uništenje

praškastih tvari.

Dekstrozu se ne bi smjelo odlagati na vodoravne površine jer može stvoriti eksplozivnu

smjesu ako se pomiješa sa zrakom.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE:

Čuvati u hladnom dobro prozračnom suhom prostoru, što dalje od jakih mirisa i kemikalija.

8. OSOBNA ZAŠTITA:

Za kožu ne treba zaštita, za oči koristiti zaštitne naočale. Nositi zaštitnu masku ako se materijalom rukuje u praškastoj formi. Ukoliko dođe do gutanja,nema opasnosti.

9. FIZIKALNA  KEMIJSKA SVOJSTVA

Izgled: Bijeli kristalni proizvod

Topljivost: 510g/l pri 25o°C.

pH: 5

Sadržaj vlage:1000Mj kod normalne relativne vlažnosti.

P max: 8,0 bar

Kst: 100 bar m/s

Temperatura paljenja: 450 ° C

U vatri se može razlagati na ugljik dioksid, vodu i ugljik monoksid ( nepotpuno izgaranje)

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Smjesa dekstroze i zraka u određenim uvjetima može biti eksplozivna.

Donja granica eksplozivnosti: 125g/m3

Dekstroza spada u klasu St1 ( slabo do umjereno eksplozivna).

Minimalna energija paljenja: >1000Mj kod normalne relativne vlažnosti.

P max: 8,0 bar

Kst: 100 bar m/s

Temperatura paljenja: 450 ° C

U vatri se može razlagati na ugljik dioksid, vodu i ugljik monoksid ( nepotpuno izgaranje)

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

Nema toksikološkog rizika.

12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

Dekstroza ne predstavlja ekološki rizik ukoliko seodlaže na odgovarajući način. Nema podataka o zagađenju vode ili biljaka.

13.UPUTE ZA ODLAGANJE

Nema posebnih uputa za odlaganje osim onih koja se i inače primjenjuju ( prema lokalnim regulativama ).

14.TRANSPORTNE INFORMACIJE

Nema specijalnih zahtjeva za transport.

15. PROPISI

Direktiva 2001/111/EEC

16. OSTALE INFORMACIJE

Svi gore navedeni podaci oslanjaju se na dosegnuti stupanj naših spoznaja i ne predstavljaju jamstvo za svojstva proizvoda.  Korisnik našeg proizvoda treba poštivati postojeće zakone i odredbe na vlastitu odgovornost.

 

Aspartam je umjetni zaslađivač u formi granula ili praha.

Slađi je od šećera 200 puta i koristi se kao njegova zamjena u proizvodnji hrane i pića.

Mononatrijev glutaminat, također poznat kao natrijev glutamat i MSG, je natrijeva sol prirodne ne-esencijalne amino kiseline glutaminske kiseline.

U svom čistom obliku, pojavljuje se kao bijeli kristalni prah.

Askorbinska kiselina, poznatija kao vitamin C, prah je ili kristal bijele do svijetlo-žute boje s antioksidativnim svojstvima.

Ime je izvedeno iz a (“ne”) i scorbutus („skorbut“), bolesti uzrokovane nedostatakom vitamina C.

Glukoza je jednostavni šećer, monoasaharid, te je jedan od najvažnijih ugljikohidrata.

Koristi se kao izvor energije kod životinja i biljaka. Jedan je od glavnih produkata fotosinteze i služi kao početna supstanca za respiraciju, tj. disanje.

Na sobnoj temperaturi, limunska kiselina je bijeli kristalni prah, lako topiv u vodi.

Industrijski se može dobiti iz limuna, ali se najčešće dobiva iz šećera fermentacijom pomoću plijesni.

Mrkva je korjenasto povrće, obično narančaste, ljubičaste, crvene, bijele ili žute boje čiji je jestivi dio glavni korijen.

U Starom vijeku mrkva je bila korištena kao ljekovita biljka zbog toga što sadrži znatne količine vitamina..

Rajčica koncentrat je gusta pasta od zrele rajčice iz koje su uklonjene sjemenke i kora.

Proizvodi se na 2 načina – «hot» i «cold break».  Dok «hot break» grije rajčicu na oko 100 °C, «cold break» se odvija na oko 66 °C..

Rajčica prah dobiva se sušenjem koncentrata rajčice na više načina od kojih dominiraju 2 komercijalna – AD («air dried») i SD («spray dried»).

Primjenom direktnog sušenja (AD) proizvod se suši grijanim zrakom na brži način, a rezultat je svjetliji prah.